22. sjednica Općinskog vijeća, 16. ožujka 2021

 

Grb RH

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BAŠKA VODA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
 
KLASA: 021-05/21-01/01
UR.BROJ: 2147/02-01-21/01
Baška Voda, 09 ožujka 2021. god.
 
 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

 

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18, 3/20), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18, 3/20), sazivam za

 

16.  ožujka (utorak)  2021.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 22. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Statuta Općine Baška Voda
3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda
4. Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2020
5. Izvješče o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška Voda za 2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Baška Voda
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Procjenu rizika od velikih nesreća
8. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 


 

PDF preuzimanjeZapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća PDF

PDF preuzimanjeStatut 2021 PDF

PDF preuzimanjePoslovnik Općinskog vijeća 2021 PDF

PDF preuzimanjeIzvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2020 PDF

PDF preuzimanjeIzvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 2020 PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluka o komunalnom redu Baška Voda PDF

PDF preuzimanjePrijedlog odluke o davanju suglasnosti na Procjenu rizika od velikih nesreća PDF

PDF preuzimanjePrijedlog odluke o izradi IIDPPU PDF