7. sjednica Općinskog vijeća, 29. studenoga 2022.

 

Grb Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/22-01/31

UR.BROJ: 2181-17-01-22-01

Baška Voda, 21. studenoga 2022. godine

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

 

29. studenoga (utorak)  2022.  godine  u 9:00 sati

 

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 7. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke osnivanju Vlastitog pogona Općine Baška Voda
  3. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona
  4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda
  5. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
  6. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području općine Baška Voda
  7. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i  dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
  8. Prijedlog Odluke o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu
  9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu

          - Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu

          - Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2022. Godinu

          - Program financiranja javnih potreba  u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2022.godinu

          - Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2022. godinu

          - Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2022. godinu

          - Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2022. godinu

          - Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2022. godinu

          - Socijalni program Općine Baška Voda za 2022.godinu

  1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Baška Voda 2022. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke osnivanju Vlastitog pogona Općine Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području općine Baška Voda .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja .PDF

DOC DOCPrijedlog Odluke o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu .DOC

PDF preuzimanjeRačun prihoda i rashoda izmjene i dopune 2022. PDF

DOC DOCPrijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška Voda za 2022. godinu .DOC

PDF PDF Razvojni programi Izmjene i dopune 2022. PDF

DOC DOC Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2022. Godinu .DOC

DOC DOCProgram financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2022.godinu .DOC

DOC DOCPrijedlog Odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2022. godinu .DOC

DOC DOC Plan nabave roba, radova I usluga za proračunsku 2022. godinu .DOC

DOC DOC Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2022. godinu .DOC

DOC DOC Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2022. godinu .DOC

DOC DOCSocijalni program Općine Baška Voda za 2022.godinu .DOC

PDF PDF Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini .PDF