10. sjednica Općinskog vijeća, 18. travnja 2023.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/23-01/09

UR.BROJ2181-17-01-23-01

Baška Voda, 11. travnja 2023. godine

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

18. travnja (utorak) 2023.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 10. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 1. Prisega članova – Čizmić i Borković
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
 3. Prijedlog Odluke o proračunu za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 4. Prijedlog Odluke o donošenju razvojnog programa za 2023.godinu
 5. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2023. godinu
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2023. godinu
 8. Prijedlog Odluke o donošenju plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke o donošenju programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2023. godinu
 10. Prijedlog Odluke o donošenju programa financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2023. godinu
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Programa financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2023. godinu
 12. Prijedlog Odluke o donošenju socijalnog programa Općine Baška Voda za 2023. godinu
 13. Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2023. godini
 14. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška Voda u 2023. godini
 15. Prijedlog Plana korištenja, rasporeda i namjena lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području općine Baška Voda za 2023. godinu
 16. Prijedlog Odluke o usklađenju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povećanju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar


 

PDF preuzimanjeZapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća 20.03.2023. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju razvojnog programa za 2023. godinu .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o financiranju javnih potreba za rad mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2023. godinu .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2023. godinu .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju plana nabave roba, radova, i usluga za proračunsku 2023. godinu .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju programa financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda 2023. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju programa financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda 2023. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju Programa financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2023. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju Socijalnog programa Općine Baška Voda za 2023. PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Program GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA komunalne infrastrukture 2023 .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture 2023 .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o donošenju razvojnog programa za 2023. godinu .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o povećanju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o usklađenju temeljnog kapitala GRADINA-BAŠKA VODA .PDF

PDF preuzimanjePrijedlog PLAN JPP 2023 .PDF

PDF preuzimanjeJPP Baška Voda dodatak .PDF

PDF preuzimanjeZONA I. lokacija 1 i 2 .PDF

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 3 .PDF

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 4 ispod bungalova .PDF

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 4 ispod hotela Horizont .PDF

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 5 .PDF

PDF preuzimanjeZONA II. lokacija 6 Promajna I .PDF

PDF preuzimanjeZONA II lokacija 6 Promajna II .PDF

PDF preuzimanjeZONA III PIJACA nova skica 2023 .PDF

PDF preuzimanjeSkica JPP štekati 2023 .PDF