12. sjednica Općinskog vijeća, 11. listopada 2023.

 

Grb Republike Hrvatske

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 024-02/23-01/30

UR.BROJ: 2181-17-01-23-01

Baška Voda, 05. listopada 2023. godine

 

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 7/21), čl. 69. i čl. 70. Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 7/21, 18/21), sazivam za

 

11.listopada 2023.  godine  u 9:00 sati

u prostorijama zgrade Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 12. sjednicu Općinskog vijeća Baška Voda

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
  3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine sa prijedlogom Zaključka o usvajanju Izvješća
  4. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Baška Voda za 2023.godinu
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Gradina-Baška Voda d.o.o. za 2022. godinu
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Turističko-športska luka d.o.o. Baška Voda za 2022. godinu
  7. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška Voda

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Lončar

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 10. sjednice Općinskog Vijeća 18.04.2023. pdf

 

PDF preuzimanjeZapisnik s 11. sjednice Općinskog Vijeća 14.07.2023. pdf

 

PDF preuzimanjeIzvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine sa prijedlogom zaključka o usvajanju Izvješća .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Baška Voda za 2023. godinu .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Gradina-Baška Voda d.o.o. za 2022. godinu .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Turističko-športska luka d.o.o. Baška Voda za 2022. godinu .pdf

 

PDF preuzimanjePrijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška Voda .pdf

 

PDF preuzimanjeRP Promajna (prilog uz Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška Voda) .pdf